Birey okulları Karadeniz gezisi etkinliği

Birey okulları olarak düzenlediğimiz Karadeniz gezisi etkinliğimiz ile Öğrencilerin seviyelerine uygun olan bilgi ve yeteneklerini geliştirmek; yaparak yaşayarak öğrenmelerine imkan vererek çevrelerini, toplumun sosyal, kültürel ve manevi değerlerini tanıtmaya çalıştık