Dil eğitiminde drama tekniğiyle öğrenme

İngilizce eğitiminde kullandığımız eğitim tekniklerinden biri olan İNGİLİZCE DRAMA, öğrencilerimize sınırsız bir özgürlük imkanı tanıyıp , öğrencilerimizin eğlenerek öğrenmelerini sağlıyor.