Antalya Birey'in Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesinde öğrencilerimizle gerçekleştirdiği deneme sınavı.

Antalya Birey'in Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesinde öğrencilerimizle gerçekleştirdiği deneme sınavı.