İyi bir eğitim her bireyin hakkı

İyi bir eğitim her bireyin hakkı kardeş okul projesi çalışması Muş Birey Eğitim Kurumlarında gerçekleşmiştir.