Teknoloji Tasarım Dersi Lise Öğrencileri Materyal Bulma Etkinliği

Disiplinlerarası dersler ile ilişkili olarak lise öğrencilerimiz öncelikli olarak yapılması plânlanan tasarıma uygun materyallerin toplanma ve yapım aşamaları ingilizce olarak sunuldu.  Görsel  sanatlar ve Teknoloji tasarım derslerinde ise materyallerin kurgu ve düzen kuşakları dikkate alınarak toplanan materyallerin form-şekil-doku gibi özellikleri değerlendirildikten sonra yapım kuşağı ile etkinlik sonlandırılacaktır.