ÖĞRENME MODELİ

PROJE TABANLI ÖĞRENME MODELİ

Proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin hayatlarında karşılaşabilecekleri problemleri, farklı disiplinlerle bağlantı kurarak sınıf ortamında bir senaryo çerçevesinde çözmeye çalıştıkları öğrenme yaklaşımıdır.

Bu model kendilerine özgü bir biçimde çalışmalarına, düşünmelerine, sorgulamalarına, problem çözmelerine, bilgiye erişmelerine ve bilgileri işleyip onlardan sonuç çıkarmalarına imkan sağlar. Hem bireysel hem de ekip olarak yapılan projeler sayesinde öğrenciler sınıf arkadaşlarıyla işbirliği içinde çalışma imkanı bulurlar.

Proje tabanlı öğrenme yaklaşımında temel amaç, öğrencilere mevcut bilgileri aktarmaktan çok bilgiye ulaşma becerilerini kazandırmaktır. Bu modelle çeşitli bilgiler arasındaki bağlantıları görebilen, bilgiyi bir disiplin içinde örgütleyip yeni bilgiler üretebilen ve ürettiği bilgiyi diğer insanların kullanımına sunabilen kişilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

FORMU DOLDURUN

BİZ SİZİ ARAYALIM
VELİ BİLGİLERİ
OKULUNUZU SEÇİN